Städning med miljö i fokus

Din miljö Vårt uppdrag

Som professionellt städföretag verkar Din miljö i Mälardalen för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

I våra städuppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter. Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter. 

Likaså använder vi och underhåller transportfordon som uppfyller såväl säkerhetskrav
som miljökrav.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga
förbättringar. 

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Policyn antagen 2019-01-01

Din miljö i Mälardalen – ditt självklara val när det kommer till städföretag i Västerås och Sala! 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag!


Kontakta oss

Våra tjänster

Läs mer om vår Tjänster här.


Tjänster

Vi hjälper er

Kostnadsfri Offert.

Professionell städning i Västerås / Sala

”DIN MILJÖ – VÅRT UPPDRAG!”


Ring oss


Kontakt